Energioptimering/-Renovering

Energirenovering i Fredericia og Middelfart

Hos TRAP+ deltager vi gerne i udviklingen af spændende og konstruktive løsninger til indeklima og energioptimering, i ældre boliger og i forhold til erhvervsbyggerier.

Vi har mange års erfaring med energirenovering i Fredericia og Middelfart og står gerne for en total energioptimering af dit hus, så du har mulighed for at opnå store besparelser på vand-, el- og varmeregninger. 

Kan en energirenovering betale sig?

Hvis du bor i et hus, der er fra 1970’erne eller ældre, betaler en energirenovering sig altid, hvis huset ikke allerede er blevet efterisoleret.

Gå din varmeregning igennem
Hvis du kigger på din varmeregning, kan du hurtigt se, om der er behov for en energioptimering af dit hus.

Hvis din varmeregning er på mere end 15.000 kr. om året, og du bor i et hus, som er bygget før 1980, eller hvis din regning er på mere end 10.000 kr. årligt, og du bor i et hus bygget efter 1980, kan det meget ofte betale sig at energirenovere.

Hvilken opvarmningsform har huset?
Energirenovering kan bedst betale sig, hvis du bruger elvarme eller har et olie- eller gasfyr, som er mere end 15 år gammelt. Priserne på olie og gas har også stor betydning for, hvilke besparelser du på sigt kan opnå ved energioptimering af dit hus. 

Hvilke forbedringer inden for energioptimering er optimale?

Når du beslutter, at dit hus skal igennem en energioptimering, vil det typisk være en del af planen, at fagpersoner:

  • isolerer tag, loft, kælder eller kældervægge
  • isolerer og tætner ydervæge
  • isolerer under gulvet
  • isolerer sokkel og fundamenter
  • udskifter vinduer eller ruder
  • forbedrer eller udskifter varmeanlæg
  • kigger på, om det er muligt at genbruge varme, så det kan bruges til ventilation
  • skifter f.eks. varmepumper, gaskedel og/eller termostater ud
  • udskifter eller isolerer varmtvandsbeholder eller varmeveksler

For at finde ud af, hvor varmen slipper ud, hvis der er utætheder i dit hus, er det en god idé at få foretaget en termografisk undersøgelse. Ved at bruge et infrarødt kamera, som er udviklet til formålet, kan du via kameraets farver se husets overfladetemperatur og dermed se, hvor varmen slipper ud. Det er muligt at få en fagperson til at udføre opgaven for dig.

Dette kan du selv gøre, når du energioptimerer
Udluftning tre gange om dagen er vigtigt for at bevare et godt indeklima. Dog er det også vigtigt, at du husker at lukke vinduerne igen, så du ikke bruger unødig varme på udluftningen. Skemalæg gerne udluftningen af din bolig, så du husker at lukke vinduerne igen.

Energioptimering af dit hus handler også om at holde øje med dit varmeanlæg, og hvis du kan indstille det til eksempelvis at skrue ned for varmen om natten, eller når ud ikke er hjemme, så er det en god idé at gøre det. På denne måde sparer du på varmeregningen.

Du er velkommen til at skrive til os ved eventuelle spørgsmål.

Kontakt os

Ønsker du at tegne en aftale, eller har du spørgsmål i forbindelse hermed?

Når du vælger TRAP+, vælger du samtidig en virksomhed, der har fokus på både at give en fordelagtig pris samt at tage hensyn til miljøet. Vi kan kontaktes på telefonnummer 64 31 05 30 eller mail info@trap.as.