– Glade, sunde og engagerede medarbejdere er et plus for enhver virksomhed, siger sundhedsambassadør Didde Tørnæs. Det har vi, og vi har hver dag fokus på sundhed og arbejdsmiljø.

Fokus på sundhed

– Jeg har længe været interesseret i motion og sundhed – fysisk som psykisk – og da kommunen havde et sundhedsambassadørkursus på programmet, så meldte jeg mig til uddannelsen og nu er det blevet en vigtig del af mit virke. Når virksomhedens omkring 60 faguddannede medarbejdere runder kontoret til daglig, eller ved personalemøderne samt til medarbejderudviklingssamtaler, kan de finde sundhedsambassadør Didde Tørnæs klar med blodtryks- og pulsmåler.

– At vi tager initiativ til, at vores medarbejdere har fokus på deres egen sundhed, er en naturlig konsekvens af en hverdag, hvor vores ansattes ve og vel betyder meget, og hvor vores erhvervs- og privatkunder selvfølgelig forventer høj service fra vores side, siger Didde Tørnæs.

Seks fagområder under ét tag

TRAP El er specialist i miljørigtig og energibesparende installation på alle produktområder, inkl. reparation og salg af hårde hvidevarer. Man servicerer både erhverv og private og har døgnvagt.

TRAP VVS udfører alle VVS-opgaver, inklusive service og reparation på gas-, olie- og varmepumper. Fjernvarme samt klima- og økonomisk fordelagtige sol- og jordvarmeanlæg monteres, serviceres og repareres også.

TRAP Ventilation håndterer alle ventilations- og køleanlæg. Fra projektering til færdig montering, service og vedligehold.

TRAP Alarm er F&P- samt ISO godkendt og monterer tryghed via alarm, adgangskontrol, videoovervågning, brandanlæg og mekanisk sikring. Indledende tjek af kundebehov sikrer rigtige løsninger. Døgnservice og tilknyttet vagtselskab med hurtig responstid.

TRAP Tele/Data leverer kommunikation i alle virksomheder. Fokus på høj effektivitet og lave omkostninger – og frit operatørvalg.

TRAP Blik tilbyder tag- og facadebeklædning i zink, kobber eller aluminium. Herunder tagrender, nedløb, fodblik, skotrender, sternbeklædning, murkroner, kapsler, skorstensinddækning og kviste.

Tyco-certificeret

TRAP+ har netop fået status som Netværk Designer & Installatør hos Tyco. Via partnerskab med 15 andre firmaer i Danmark tilbyder TRAP+ derfor en Tyco 25 års komponent- og applikationsgaranti på hele netværket, kobber som fiber.