TRAP-El ApS har i år været udvalgt til at deltage i Ernst & Youngs vækstskaberkonkurrence ”Entrepreneur of the year”.

Deltagerne i Entrepreneur Of The Year bliver inviteret til at deltage gennem en prækvalifikationsproces. Virksomheden skal opfylde en række generelle betingelser for at deltage i konkurrencen.

Generelle betingelser:

  • Entrepreneuren er ejer/medejer af et dansk aktie- eller anpartsselskab og har haft det overordnede ansvar i mindst to år.
  • Selskabet må gerne være børsnoteret
  • Virksomheden har eksisteret i mindst tre år
  • Virksomheden har ved udgangen af det seneste regnskabsår mindst 20 ansatte og har haft vækst i antallet af ansatte i forhold til det foregående regnskabsår
  • Virksomheden skal have haft minimum 15% vækst i bruttoavance eller i omsætning i det seneste regnskabsår
  • Det seneste regnskab skal udvise en positiv egenkapital og et positivt resultat

Kategorier i Entrepreneur Of The Year: I Entrepreneur Of The Year-konkurrencen kåres der på tværs af brancher og virksomhedstyper en regional vinder i seks regioner. På landskåringen kåres der en landsvinder.

I 2011 var der 669 virksomheder på landsplan, der kunne opfylde de generelle kriterier. Heraf har Ernst & Young uvalgt 121 virksomheder til at deltage i konkurrencen. Ud af de 121 var de 15 placeret på Fyn. Og ud af de 15 var der 5 virksomheder der blev nomineret. Det er her blandt de 5 TRAP-EL ApS er placeret. Denne placering er vi meget stolte af, da det vidner om at vi har været gode til at skabe sund vækst for vores virksomhed.